Правила и условия

Настоящите Правила и условия за ползване са правно споразумение между вас и нас, ACSIUS, наричан „доставчик на услуги“. Целта на правилата и условията, посочени по-долу, се състои в това, да се гарантира правилното използване на уеб сайт оптимизация за търсачки www.acsius.com и регламентират използването на услугите, предоставяни ACSIUS, независимо от това, дали те се предоставят срещу заплащане или безплатно.

Моля, отпечатайте за запис и прочетете внимателно тези Правила и условия. Ако не сте съгласни с Общите условия на ACSIUS, нямате право на достъп или използване на уебсайта на ACSIUS и услугите, предоставяни от ACSIUS. Използването на този уебсайт или услугите, предоставяни на него, показва, че вашите споразумения и че сте обвързани с тези условия, както и всички допълнителни условия, свързани с други услуги. Тези Правила и условия могат да се актуализират, така че моля, проверявайте ги редовно. Продължаването на използването на този уебсайт и услуги означава вашето съгласие с променените условия и вие потвърждавате, че сте прочели и приели тези условия. Ако не сте съгласни с Общите условия, не използвайте този уебсайт.

1. Ограничения за използването на материали

Този сайт е собственост на „S Technologies“. Нямате право да възпроизвеждате, преиздавате, изтегляте, публикувате, предавате или разпространявате по какъвто и да е начин съдържание от този уебсайт без предварителното писмено разрешение на ACSIUS. Ако е необходимо, можете да изтеглите едно копие от материала на вашия персонален компютър само за лична домашна употреба. Въпреки това, от вас се иска да запазите в неприкосновеност всички известия за авторски права и други права на собственост, придружаващи този уебсайт. Графиките и изображенията, представени на уебсайта на ACSIUS, са защитени с авторски права и не могат да бъдат възпроизвеждани и/или присвоявани по никакъв начин без съгласието на ACSIUS. Промяната на някой от материалите или използването на материали за други цели би представлявало нарушение на авторските права на ACSIUS и други права на интелектуална собственост.

2. Липса на представителство

Сайтът е създаден от ACSIUS добросъвестно. Съдържанието обаче може да бъде непредставително и не се дават гаранции за пълнотата или пълната точност на показаната информация. Винаги трябва да проверявате информацията, съдържаща се в сайта, като се свързвате с агентите на ACSIUS. Във всеки случай инвестиционното решение може да бъде взето единствено въз основа на уебсайт.

3. Отговорност

Материалите, публикувани на уебсайта на ACSIUS, се предоставят „както е“ и без никаква гаранция в максимално допустимата степен. ACSIUS отхвърля всички гаранции, изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразумеваемыми се гаранции за задоволително качество, за продаваемост и пригодност за определена цел. ACSIUS не гарантира, че целият уебсайт не съдържа грешки, че дефектите ще бъдат коригирани и/или че този уебсайт или сървър, на който се хоства този уебсайт, е свободен от вируси или злонамерени елементи. ACSIUS не гарантира коректността, точността и надеждността на всички материали на този уебсайт или резултатите от използването му.

4. Ограничаване на отговорността

4.1 при никакви обстоятелства ACSIUS не носи отговорност за особени или косвени щети, произтичащи от използването или неправилното използване на материалите на този уебсайт. ACSIUS също така не носи отговорност и не носи отговорност за материали, които трети страни могат да предоставят със собствените си авторски права. ACSIUS при никакви обстоятелства не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от използването на тези материали. Ако каквато и да е отговорност ACSIUS за загуби, щети, разходи, свързани с договора, за престъпление или по друг начин по време на всяко действие, няма да надвишава сумата, която сте платили за достъп до сайта. Вие сте отговорни за архивирането на вашите данни и информацията, която предоставяте на ACSIUS, независимо дали такава информация първоначално е била подготвена от ACSIUS. ACSIUS не носи отговорност за вашите данни, съхранявани на техния хардуер.

4.2 всеки документ, предоставен от ACSIUS, може да съдържа технически неточности или грешки. Без подходящо известие от време на време могат да се правят корекции за подобряване на документите.

4.3 съдържанието на този уебсайт е само за информационни цели и е достъпно за вас при условия „както е“. Няма гаранции относно точността, надеждността, автентичността на всяка информация, съдържаща се в този уебсайт. Освен това ACSIUS не носи отговорност за информация или услуги, които могат да се появят на свързани уебсайтове.

5. Ревизия

ACSIUS има право да променя съдържанието на всеки раздел на този уебсайт по свое усмотрение и без предизвестие. ACSIUS също има право да откаже достъп до този уебсайт на всяко лице по всяко време.

6. Предложения, коментари и отзиви

6.1 Ако се свържете с издаден документ ACSIUS с такава информация, като въпроси, коментари, предложения или относно съдържанието, тази информация ще се счита за неконфиденциальной. ACSIUS няма да има никакви задължения по отношение на такава информация и може да възпроизвежда, използва, разкрива и разпространява информация на други лица без ограничения.

6.2 всички съобщения, които можете да изпращате на този уебсайт или по друг начин на ACSIUS по електронна поща, са неконфиденциални. ACSIUS може да ги възпроизвежда, публикува или по друг начин да ги използва по какъвто и да е начин за всякакви цели. ACSIUS може да използва съдържанието на такива съобщения, включително всички идеи, изобретения, понятия или методи, за всякакви цели, включително разработване, маркетинг на стоки и/или услуги.

7. Връзки към други сайтове

7.1 този уебсайт съдържа връзки към други уебсайтове, които не се поддържат от ACSIUS. Други уебсайтове могат да съдържат връзки към уебсайта на ACSIUS. Във всеки случай, ACSIUS се отказва от съдържанието на тези уебсайтове и не носи отговорност за инциденти, свързани със съдържанието на тези уебсайтове. Всички връзки към други уебсайтове са предоставени на вас като потребител на този уебсайт и информация. ACSIUS не поддържа свързани уеб сайтове или връзка с техните оператори. Влизате в свързани уебсайтове и ги използвате на свой собствен риск, а ACSIUS няма да носи отговорност за резултата при никакви обстоятелства.

7.2 всяка трета страна, която желае да инсталира връзки към този уебсайт, трябва да получи одобрение от ACSIUS преди това. ACSIUS може да откаже разрешение за такива връзки. Ако обаче бъде дадено разрешение за такива връзки, взаимните връзки с трета страна ще бъдат оставени по преценка на ACSIUS.

8. Политика за плащане и възстановяване

8.1 ACSIUS предоставя на клиентите гаранция за липса на рискове. Ако по всяко време не сте доволни от услугите, предоставяни от ACSIUS, имате право да прекратите договора си за обслужване по всяко време. Въпреки това, като приемате тези Условия, вие се съгласявате да плащате: месечна такса предварително за SEO услуги (SEO услугите включват всички услуги, свързани с интернет маркетинга, като публикуване на страница, извън страницата, Създаване на връзки, маркетинг на социални медии…) За други услуги, като превод, копирайтинг, уеб дизайн, Уеб развитие, ще бъде определен график с определена сума, която трябва да бъде платена на определени етапи. Може да е необходима първоначална част от 50%, за да започнете.

8.2 ако решите да отмените услугата си, услугата ще бъде предоставена преди края на месеца и ще бъде спряна следващия месец за SEO или незабавно прекъсната за други услуги като превод, копирайтинг, уеб дизайн, Уеб развитие. Когато плащането на услугата се извършва предварително, ние имаме строга политика за отказ от възстановяване. Ако имате някакви въпроси или притеснения, моля не се колебайте да се свържете с ACSIUS.

8.3 тъй като плащането се очаква предварително, ACSIUS си запазва правото да анулира всяка услуга незабавно и без предизвестие, в случай че не платите месечната такса в рамките на 7 дни след фактурата.

8.4 НЯМА ДА ИМА ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ЗА СМЕТКА НА ВСЯКА УСЛУГА, КОЯТО АНУЛИРАТЕ СЛЕД ПОДНОВЯВАНЕТО. УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА, ЗА КОЙТО СТЕ ПЛАТИЛИ.

9. Ограничаване на отговорността

Ако не сте съгласни с нашите Условия или ако не сте доволни от нашия уебсайт или от нашите услуги, вашето единствено средство за защита е да спрете да използвате нашия уебсайт и услуги.

10. Използване на услуги / уебсайт

10.1 ACSIUS ще ви предостави договорените услуги в съответствие с условията, описани в настоящите Правила и условия. Вие приемате, че ACSIUS предлага различни услуги на различни цени („планове“) и ще получавате само услугите, които са включени в плана, който сте договорили със съответните такси.

10.2 ACSIUS си запазва правото да променя състава на уеб сайт и/или услуги – да се подобри, намаляване, спиране, прекъсване, прекратяване-по всяко време, по свое усмотрение, по каквато и да е причина и без предизвестие, разходи или отговорност, при условие че тези промени не оказват влияние върху вашите права или задължения, описани в Правилата и Условия. Вие се съгласявате, че уебсайтът и / или услугите може да не са достъпни от време на време. Вие приемате, че промените, които правим от ваше име, зависят единствено от търсачките. ACSIUS не носи отговорност за коректност или забавяне.

10.3 вие се съгласявате да бъдете единствено отговорни за оторизиран или неоторизиран достъп до информацията, която предоставяте на ACSIUS. Ако бъде съобщено за неоторизиран достъп, трябва незабавно да уведомите ACSIUS.

10.4 като предоставяте на ACSIUS достъп чрез FTP и / или Данни от панела за вход, Вие разрешавате да правите промени от ваше име. Ако някаква промяна на ACSIUS на уебсайта Ви причинява неправилно поведение на уебсайта ви, трябва да съобщите за грешката, за да я коригирате. ACSIUS няма да бъде отговорен за всяка грешка, която вие или третата част ще предизвикате, опитвайки се да поправите